راهنمای نویسندگان

بخش دانلود فایل‌ها

بخش راهنمای نگارش مقالات

نکات عمومی

۱. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریۀ دیگر یا مجموعه مقالات همایش ها چاپ شده یا هم‌زمان برای مجلۀ دیگری ارسال شده باشند.
۲. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.
۳. تایید نهایی مقالات برای چاپ در نشریه، پس از نظر داوران، با هیئت تحریریه نشریه است.
۴. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.
۵. مجله در قبول، رد یا ویرایش محتوای مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌های دریافتی تا تعیین تکلیف نهایی بازگردانده نخواهد شد. چنانچه درخواستی برای عودت مقاله وجود داشته باشید، نویسنده بر اساس قوانین باید جریمه مشخص از سمت موسسه را بپردازد. 
۶. استفاده از مقاله‌های چاپ شده در این مجله، در سایر مجله¬ها و کتاب¬ها با ذکر منبع بلامانع می¬باشد.
۷. مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشند.
۸. این موسسه از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت علمی و مانند این موارد، معذور است.
۹. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحۀ اول درج شود. درصورتی‌که مقاله از پایان‌نامه استخراج شده است، درج نام استاد راهنما در آن ضروری است.
۱۰. فرم مالکیت معنوی باید توسط نویسندۀ مسئول تکمیل و به‌وسیلۀ تمامی نویسندگان امضا شود. توجه داشته باشید که ترتیب اسامی در فایل منتشره از سوی مجله همان ترتیب اسامی آمده در فرم مالکیت معنوی است. مسئولیت صحت امضا بر عهده ارسال کننده مقاله است و بدیهی است که عدم اطلاع دیگر نویسندگان و اطلاع ایشان به مجله، موجب استرداد مقاله و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی خواهد شد. پرداخت خسارات ناشی از جعل امضا ویا آپلود فایل‌های مخدوش بر عهده نویسنده ارسال کننده مقاله است. 
۱۱. ترکیب صفحه‌آرایی مقالات باید به شکل زیر باشد.

برای ارسال مقاله به مجلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید سه فایل آپلود کنید. 
۱. فایل اصلی مقاله به همراه صفحه عنوان 
۲. فایل اصلی مقاله بدون صفحه عنوان 
۳. فرم مالکیت معنوی مقاله 


هزینه‌ها
1. مسیرهای دریافت، داوری و انتشار در  مجلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رایگان است.
2. درخواست استرداد و پس گرفتن مقاله، چنانچه در مراحلی صورت گیرد که برای مجله هزینه بر بوده و یا دارای دلیل قابل قبول برای سردبیر نباشد، شامل پرداخت جریمه خواهد شد. میزان جریمه برای هر مجله و هر مرحله متفاوت است. قبول درخواست بازپس گیری مقالات منوط به پرداخت چریمه به موسسه و محرومیت از انتشار تا حداقل یک سال است. مبلغ جریمه توسط مجله به نویسنده مسئول ابلاغ خواهد شد. 
3. بعد از پذیرش علمی مقاله توسط هیئت تحریریه، مقاله وارد مرحله ویرایش و صفحه آرایی خواهد شد. بدیهی ست که انتشار نهایی، ممکن است بر اساس زمان انتشار مجله (فصلنامه، دو فصلنامه، سالنامه) زمانبر باشد. لیکن نویسنده مسئول به نمایندگی از تمام نویسندگان می‌تواند به اختیار، درخواست تسریع روند ویرایش و صفحه ارایی را نماید. این درخواست باید به اطلاع تیم فنی مجله رسیده و در صورت پذیرش، مبلغ آن اعلام خواهد شد. 
صفحۀ عنوان 

عنوان
عنوان مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد. عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و در طرح آن باید از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع توصیفی است زمان و مکان مطالعه آورده شود ولی برای سایر انواع پژوهش این کار ضرورت ندارد.
برای مقاله یک عنوان کوتاه بفرستید.

نام نویسندگان
در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر شود. نویسنده مسئول ( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.
آدرس آکادمیک (دانشگاهی) حاوی آیتم‌های زیر است:
درجۀ عملی/شغلی، گروه علمی، دانشکده/پژوهشکده، دانشگاه/پژوهشگاه/موسسۀ تحقیقاتی، شهر، کشور

صفحۀ حاوی متن اصلی مقاله (بی‌نام)  برای فایل اصلی و فایل مقاله بدون نام نویسندگان
ترکیب این صفحه بسته به نوع مقاله متفاوت است:

مقالۀ پژوهشی (Original Article) 
چکیده: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، کلمات کلیدی
متن اصلی: مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، تعارض در منافع، منابع (بیشتر از ۲۵ منبع)

مقالۀ مروری (Review Article) 
چکیده (ساختار نیافته): متن ۲۵۰ کلمه و کلمات کلیدی
متن اصلی: مقدمه، متن اصلی می‌تواند بخش‌های متفاوتی داشته باشد، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، تعارض در منافع، منابع (بیشتر از ۳۰ منبع) مقالۀ مطالعۀ موردی (Case Report) چکیده (ساختار نیافته): متن ۱۵۰ کلمه و کلمات کلیدی متن اصلی: مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، تعارض در منافع، منابع (بین ۱۰ تا ۳۰)

مقالۀ کوتاه (Short Article) 
چکیده: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها و بحث، کلمات کلیدی
متن اصلی: مقدمه، روش بررسی، یافته ها و بحث، سپاسگزاری، تعارض در منافع، منابع (بین ۱۵ تا ۲۰ منبع)
نکته: در مقاله کوتاه یافته ها و بحث در چکیده و متن اصلی باهم ادغام می شوند و یک بخش «یافته‌ها و بحث» را تشکیل می‌دهند. 

نامه به سردبیر (Letter to Editor)
چکیده ندارد.
متن اصلی حدودا ۱۰۰۰ کلمه است و ساختار ندارد، با عنوان سردبیر محترم آغاز می‌شود، در خط بعد متن آغاز می‌شود و به دنبال آن سپاسگزاری، تعارض در منافع، منابع (کمتر از ۱۰ منبع)
حدکثر مجموع جداول و عکس ها در نامه به سردبیر ۲ عدد است. 
هر بخش از مقاله حاوی قسمت‌های مشخصی است:

مقدمه
۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر منبع ۲. ضرورت انجام تحقیق. ۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵. هدف تحقیق به نحو روشن.

روش بررسی
به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربۀ نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن - مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. ۱. زمان و مکان اجرای پژوهش ۲. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) ۳. نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات. ۴. ابزارهای اندازه‌گیری. ۵. آزمون‌های آماری.


یافته‌ها
۱. رعایت اصول علمی (گزارش اعداد باید با ذکر درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان- میانه هماره باشد) ۲. پرهیز از نشان‌دادن همۀ یافته‌های به‌دست آمده به‌جز یافته‌های مهم و تعیین‌کننده. ۳. استفادۀ مناسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن.


بحث
۱. آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. ۲. ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده با ذکر منبع ۳. توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات قبلی. ۴. توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. ۵. راهنمایی برای ادامۀ تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است. 

تقدیر و تشکر
در یک ﺻﻔﺤۀ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎت را مطرح کنید.‬

تعارض منافع و سهم نویسندگان
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ و ﺷﺮﮐت‌ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت نیز ذﮐﺮ ﺷﻮد، زیرا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ایجاد ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮد.‬ 
اعلام تعارض در منافع ضروری است. 
اگر تعارض منافعی وجود ندارد بنویسید: تعارضی در منافع انتشار این مقاله بین نویسندگان وجود ندارد. سپس سهم هر نویسنده را از مقاله شرح دهید. 

منابع مالی
در این بخش منابع مالی مقاله به‌صورت کاملا شفاف توضیح داده شود. اگر منابع مالی مقاله، نویسندگان هستند. لطفا بنویسید: 
منابع مالی این مقاله توسط نویسندگان تامین شده است.


۱۲. کلیه صفحات بجز صفحۀ مشخصات نویسنده باید به ترتیب شماره¬گذاری شده باشند.

۱۳. رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است (توجه: برای درج نیم فاصله تنها از ترکیب این دکمه‌ها استفاده کنید: Control+Shift+).

۱۴. متن مقاله باید در فرمت Word و با فونت مناسب ارسال شود (فارسی B-Nazanin سایز ۱۲ و انگلیسی Times New Roman سایز ۱۰).
 توجه داشته باشید در جداول، توضیحات اشکال از همین دو فونت و سایز ۱۰ برای فارسی و ۸ برای انگلیسی استفاده کنید.

۱۵. لطفا در نگارش مقاله از حداقل تعداد تصاویر استفاده کنید. تصاویر با کیفیت (تصاویر با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمت jpg) را به‌صورت جداگانه در سایت نشریه بارگذاری کنید. مجموع تصاویر و جداول مقاله از ۱۵ عدد بیشتر نباشد. 
توضیحات تصاویر را در متن ارسالی مقاله درج کنید. توجه داشته باشید که تمامی تصاویر باید شماره و توضیح داشته باشند و به تمامی آنها در متن مقاله اشاره شود. ذکر منبع تصویر الزامی است.
نمودارها تصویر محسوب می‌شوند و باید به زبان فارسی باشند. نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد. ۱۶. شماره، عنوان و توضیح جدول باید در بالای آن قرار داده شود.
به هر جدول باید در متن مقاله اشاره شود. تمامی اعداد باید به زبان مرجع مقاله نوشته شود (توضیحات فارسی به همراه اعداد انگلیسی پذیرفته شده نیست).
ذکر منبع جدول الزامی است.
مراحل گردش کار مقالات

- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است و مقالاتی فاقد این فرم مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند (فرم را از اینجا دریافت کنید). کلیه مراحل ارسال، داوری و ویرایش مقالات رایگان است.
- مقالات رسیده برای صحت انطباق موضوعی با نشریه و برخورداری از حداقل کیفی و همچنین رعایت ساختار نگارشی مورد نظر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرند (حداکثر طی ۷۲ ساعت). مقالاتی که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت مورد پذیرش نشریه نباشند در همین مرحله رد می‌شوند ولی مقالاتی که از نظر ساختاری با فرمت نشریه منطبق نباشند تا حداکثر ۳ بار فرصت دارند که توسط نویسندگان مقاله اصلاح شوند. مقالاتی که پس از ۳ بار اصلاح ساختاری همچنان با فرمت مورد نظر نشریه مغایر باشند رد خواهند شد و در صورتی که نویسندگان بخواهند دوباره آنها را در دستور کار نشریه قرار دهند باید آن را به عنوان مقاله جدید در سیستم ثبت نمایند. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شوند. زمان معیار دریافت مقاله در نشریه، تاریخ ارسال آن برای تعیین داور است و اگر نویسندگان موارد ساختاری مورد نظر نشریه را رعایت نکنند و مقاله برای مدت زمانی در مرحله ابتدایی تا قبل از ارسال برای تعیین داوران باقی بماند، حقی برای نویسندگان در جهت پذیرش مقاله ایجاد نمی‌شود.
- پس از تعیین داوران توسط سردبیر، با اخذ حداقل ۳ جواب داوری که باید حتماً یک جواب مربوط به داور روش‌شناسی و آماری باشد، مقاله برای جمع‌بندی داوری به سردبیر ارسال می‌شود. اگر پاسخ نشریه در مرحله داوری (از تاریخ ارسال مقاله برای تعیین داوران تا اعلام جمع‌بندی نظر داوران به نویسندگان) از ۳ ماه تجاوز کند، نویسندگان می‌توانند مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال کند. شایان ذکر است که سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند مقاله را پذیرفته یا رد نماید و تعداد دفعات داوری یا اصلاح حقی برای نویسندگان مبنی بر اعتراض به تصمیم سردبیر ایجاد نمی‌نماید.
- در صورتی که پاسخ نشریه در این مرحله قطعی نباشد (پذیرش یا رد قطعی مقاله)، نویسندگان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.
- پس از دریافت اصلاحات از نویسندگان، سردبیر یا فردی که از طرف سردبیر تعیین می‌شود وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت. روند اصلاحات توسط نویسندگان و بررسی کفایت اصلاحات تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی برای پذیرش یا رد مقاله ادامه می‌یابد، با این تفاوت که حداکثر زمان نویسندگان برای انجام اصلاحات مجدد ۷ روز است.
- در صورت رد قطعی مقاله در هر مرحله، نویسندگان حقی برای اعتراض ندارند و زمان بررسی حقی برای نویسندگان مبنی بر پذیرش مقاله ایشان ایجاد نمی‌نماید.
- پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری نشریه منتقل شده و تمام ویرایش‌های لازم توسط ویراستاران نشریه در مورد آن انجام می‌شود. نشریه در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله نویسنده(گان) موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع ایرادات احتمالی هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظر ویراستاران، برخلاف نظر داوران که جنبه مشورتی دارد، قطعی و لازم‌الاجراست. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید نویسنده رابط می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسنده(گان) به معنی انصراف از انتشار مقاله است و پرونده مقاله مختومه شده یا به همان شکل منتشر و برچسب استرداد یا ریترکت بر روی آن درج می‌شود. در نشریاتی که مرحله "آماده‌سازی مقالات برای انتشار" آنها مشمول هزینه است، هزینه دریافتی در صورت مختومه‌شدن پرونده مقاله- به هر دلیل- به نویسنده عودت داده نخواهد شد. 
- با توجه به اینکه مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با نویسندگان است، مقاله پس از اتمام ویراستاری و بدون صفحه‌بندی (نسخه گلی‌پروف) برای نویسنده رابط ارسال می‌شود تا اشکالات احتمالی باقیمانده رفع شود و در نهایت به تایید نویسندگان برای انتشار برسد. از نظر نشریه، تایید نویسنده رابط مبنای تایید نویسندگان است.
ضوابط اخلاقی و حقوق مادی
- ضوابط اخلاق نشر تمامی نشریات انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر است.
- تمامی مقالات رسیده که از مرحله انطباق موضوعی و ساختاری عبور نمایند مورد داوری همتراز توسط داورانی خارج از سیستم مدیریت نشریه قرار می‌گیرند.
- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".
- نویسنده(گان) تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به نشریه واگذار می‌نمایند و نشریه در فروش نسخه‌های کاغذی به هر تعداد، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت نشریه و انتشار الکترونیک مقاله در نمایه‌های مختلف اختیار تام دارد و حقوق مادی حاصل از آن منحصراً در اختیار نشریه است. تمامی نویسنده‌(گان) با امضای "تعهدنامه نویسندگان مقالات" بر این حق نشریه صحه می‌گذارند. 
- تمامی نویسنده(گان) مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسنده(گان) الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity) است.
- مقالات ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی- ادبی" شوند و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسنده(گان) نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی- ادبی توسط نویسنده(گان) توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوطه نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است. 
- تمامی نشریات انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی Creative Commons Attribution-۴.۰ International  هستند.
۱۷. شیوۀ درج منابع: (فقط به زبان انگلیسی) 

شیوۀ ارجاع دهی مقالات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری APA است. در متن مقاله به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه به زبان انگلیسی در متن) 
تمامی منابع باید به صورت Roman Script باشد. این به این معنی است که باید تمامی منابع به زبان انگلیسی ترجمه (Transliterate) شود. ارائه در فهرست منابع پایان مقاله به صورت: 
کتاب¬ها:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (به شکل ایتالیک). جلد. نام مترجم یا مصحح. محل نشر: نام ناشر. -

مقاله¬ها:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (به شکل ایتالیک). شماره مجله. شماره صفحه¬های مقاله در مجله.

سند اینترنتی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان سند.

از آدرس اینترنتی به طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.  منابع داخل متن باید با منابع انتهایی تطابق داشته باشند.


۱۸. ارائۀ توضیحات اضافی دربارۀ واژگان و اصطلاحات و موارد مهم، باید به شکل یادداشت انتهای متن (Endnote) صورت پذیرد و پانویس نشود. منظور از EndNote کردن این توضیحات، اضافه کردن آنها بعد از تعارض منافع و سهم نویسندگان است.