فهرست افرادآقای دکتر بهروز عمرانی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com
خانم دکتر مرضیه صناعتی
جانشین مدیر مسئول
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
m.sanaatiricht.ir

پروفسور مهرداد نغز‌گوی کهن
سردبیر مجله گویش پژوهی
استاد، دانشگاه بوعلی سینا
mehrdad.kohanbasu.ac.ir


آقای دکتر بهروز عمرانی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com
خانم دکتر مرضیه صناعتی
عضو هیئت علمی
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
m.sanaatiricht.ir
خانم دکتر پونه مصطفوی
هیئت تحریریه
عضو هیئت علمی، دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی
p.mostafaviricht.ir
پروفسور ابوالقاسم اسماعیل‌پور
استاد دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
a-esmailpoursbu.ac.ir
خانم دکتر مژگان اسماعیلی
هیئت تحریریه
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
m.esmaeiliricht.ir
آقای پروفسور لودویگ پااوول
هیئت تحریریه
استاد دانشگاه دانشگاه هامبورگ، آلمان
ludwig.pauluni-hamburg.de
خانم دکتر فریار اخلاقی
هیئت تحریریه
استادیار گروه زبان و گویش‌های رایج، پژوهشگاه میراث فرهنگی
f.akhlaghiricht.ir
خانم دکتر سعیده شجاع ‌رضوی
هیئت تحریریه
عضو هیات علمی پژوهشکده زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
s.shojarazaviricht.ir
آقای دکتر رضا امینی
هیئت تحریریه
دکتری زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
iranaminimsm.com
خانم دکتر کتایون فکری ‌پور
هیئت تحریریه
دانشیار پژوهشی پژوهشکده زبانشناسی، کتیبه ها و متون، گروه زبانهای باستانی و متون کهن
k.fekripourricht.ir
آقای دکتر محمدرضا رضوی
هیئت تحریریه
هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
razavi_mryahoo.com

دانش پژوه فرنام
تیم فنی و پشتیبانی مجلات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
farname.incgmail.com